Links til uddannelse:
Landtransportskolen.
Her er der mulighed for at læse alt om uddannelser inden for transport både for unge og lidt ældre.
Amu center Vendsyssel.
Visse dele af vores uddannelse forgår på AMU's skole på Sofievej i Aalborg. Selv om meget af vores uddannelse foregår på Teknisk skole i Nørre Sundby så er hele uddannelses forløbet i AMU regi.
Aalborg tekniske skole.
Her er hvad Tekninsk Skole fortæller de unge om uddannelsen som "Faglært i Persontransport".
Transporterhvervets uddannelses råd
Her er en meget rammende definering af hvorfor man bør uddanne sig.
TUR er også med til at definere indholdet af uddannelserne.

Andre under uddannelse:
Fem unge skovhuggere.
Fem unge skovhuggere som bor sammen viser billeder fra deres oplevelser og omgivelser.
Cennox
Et sjællandsk hold af VEUD elever som er i gang med den samme uddannelse som vi er.